Navigatie: Onderhoud

Onderhoud
 

Onderhoud van draagbare blustoestellen, brandslanghaspels, droge stijgleiding, brandwerende doorvoeren, noodverlichting, EHBO, etc, etc,  is van essentieel belang om goed en effectief functioneren in tijd van nood te garanderen. Controles dienen dan ook volgend de vastgestelde NEN normen uitgevoerd te worden.

Het nieuwe gebruiksbesluit van 1 november 2008 stelt dat de gebruiker van een gebouw verantwoordelijk voor de brandveiligheid en de aanwezige apparatuur en dat brengt belangrijke wettelijke wijzigingen met zich mee.

In de afgelopen jaren zijn de eisen voor het brandveilig gebruik van gebouwen aanzienlijk aangescherpt. Bij een nieuwbouwproject moet een architect rekening houden met allerlei brandveiligheidsvoorschriften zoals die staan vermeld in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is nog steeds van toepassing, maar zodra een bedrijfspand in gebruik wordt genomen, gelden de bepalingen van het Gebruiksbesluit.

De voornaamste verandering in dat gebruiksbesluit is dat niet langer de brandweer, maar de gebruiker van een gebouw verantwoordelijk is voor de brandveiligheid.
Zo moet de gebruiker in een logboek nauwgezet bijhouden welke brandbeveiliginginstallaties in het gebouw zijn aangebracht, zoals blusmiddelen, noodverlichting en brandwerende compartimenten. Naast de registratie van hetgeen aanwezig is moet ook de staat en de frequentie van controle nauwgezet bijgehouden worden.

Paraat Midden Nederland neemt de zorg van frequentie weg en houdt met het automatische registratiesysteem van BrandPreventie Groep B.V. bij wanneer uw apparatuur gecontroleerd moet worden.

Voor alles op het gebied van professionele brandveiligheidsproducten helpen wij u uit de brand!