Navigatie: OnderhoudControle & Onderhoud droge blusleiding

Controle & Onderhoud droge blusleiding

Een droge blusleiding, die voor komt bij hoge gebouwen voor  als blusvoorziening voor de brandweer en dienen volgens de NEN 1594  gecontroleerd te worden. Leidingen bestaan normaal gezien uit een verzinkte stalen pijp met 1 of meerdere voedingspunten en per verdieping en een brandkraan.
De controle is een jaarlijks terugkerende verplichting.

Eens in de 5 jaar dient de stijgleiding afgeperst te worden waarbij de gehele leiding met water gevuld wordt en onder 24 bar (2400 kPa) druk gezet wordt . De leiding moet de druk zonder bij pompen minimaal 5 minuten vasthouden. 
Als de leiding geen gebreken en/of lekkages vertoont wordt door BrandPreventie Groep een certificaat verstrekt met een geldigheidsduur van 5 jaar na afpersdatum.

 

Inspectie droge blusleiding:
1. Jaarlijks een visuele inspectie van de leiding zelf, dit gebeurt normaliter tijdens de jaarlijkse controle van de kranen.
2. De leiding heeft ook een 5 jaarlijkse keuring nodig, dit houdt in dat de leiding gevuld wordt met water en onder druk wordt gezet (afgeperst op 24 Bar).

Belangrijkste voordelen van jaarlijks onderhoud
• U voldoet aan alle eisen van de diverse controlerende instanties
• De blusleiding is gebruiksklaar voor de brandweer in geval van calamiteiten.
• U kunt schade bij mens en dier, alsmede materiële zaken voorkomen dan wel beperken.