Navigatie: Onderhoud Controle & Onderhoud brandslanghaspels

Controle & Onderhoud brandslanghaspels
 
Brandslanghaspels  dienen volgens de NEN EN 671-3  gecontroleerd en gerepareerd te worden.
De controle is een verplichting en moet  jaarlijks uitgevoerd te worden. Controle activiteiten bestaan onder andere uit:
  • uitrollen en onder drukzetten, en indien gewenst een debietmeeting (volume opbrengst) uitvoeren
  •  onbelemmerd draaien van de trommel naar links en rechts,
  • controle op lekkages,  slijtage en functioneren kastdeuren en/of zwenkarmen ,
  • controle hoofdafsluiter en watertoevoerleidingen,
  • controle straalpijp en slanggeleider,
  • beschadigingen en corrosie,
  • scheurtjes (droogte) in de haspelslang,
  • toegankelijkheid van de haspel en aanduiding haspelslang aanwezig.
Naast de jaarlijkse controle wordt 1x per 5 jaar de brandslang  afgeperst.